?

Log in

Ytterligare en dagbok

I wanted to believe in contemporary art

Name:
Cirelle
Location:
"Vi har läst Edert manuskript med gränslös förtjusning. Om vi skulle publicera Eder artikel, skulle det därefter vara omöjligt för oss att publicera något arbete under dess nivå. Och som det är otänkbart att vi under det kommande årtusendet se dess like, är vi tyvärr, osv. osv."

Standardiserat refuseringsbrev från kinesisk ekonomisk tidskrift, citerat i Financial Times

Statistics